« Terug naar vorige pagina

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring

Wanneer is een toestemmingsverklaring nodig?

Zou u graag willen dat iemand anders uw actuele medicatieoverzicht ophaalt? Geeft u hem of haar dan vooraf toestemming. Dit kan door een machtiging in te vullen en te ondertekenen, zie kopje hieronder. Daarvoor hebben wij echt uw toestemming voor nodig! Zodat de toestemming schriftelijk is vastgelegd. Zonder deze kunnen we het overzicht helaas niet meegeven.

Bij het verstrekken van medicatie(gegevens) aan derden, moet duidelijk zijn aan wie de patiënt toestemming verleent.

Het Actuele MedicatieOverzicht (AMO) is een belangrijk overzicht voor een behandelaar in een ziekenhuis of instelling. Uw specialist of instelling heeft dit nodig om bijv. andere of nieuwe medicijnen voor te schrijven of om geneesmiddelen te stoppen.

 

Meer informatie

 • Medicatiepaspoort en actueel medicatieoverzicht (AMO)

  Voor het aanvragen van een medicatieoverzicht op papier, kunt u terecht aan de balie van een van onze vestiging. U kunt aan de balie aangeven wat voor overzicht u nodig heeft: een medicijnpaspoort (voor op reis) of voor een actueel medicatieoverzicht (voor een ziekenhuisbezoek).

  Een medicatieoverzicht voor uzelf

  In verband met de bescherming van uw privacy kunnen wij u alleen een overzicht van uw medicatie verstrekken op vertoon van een geldig ID-bewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort).

  Een medicatieoverzicht voor iemand anders (bijv. voor een partner/echtgeno(o)t(e))

  Voor het ophalen van een overzicht voor iemand anders dan uzelf, heeft u het volgende nodig:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (zie de link hieronder)
  2. een (kopie van) het ID-bewijs van degene waarvoor u een overzicht wilt ophalen
  3. een (kopie van) uw eigen ID-bewijs.

  Een medicatieoverzicht voor uw kind

  < 12 jaar: kinderen worden tot 12 jaar door hun ouders vertegenwoordigd. Als u als ouder een medicatieoverzicht aan de balie wilt ophalen, heeft u uw eigen ID-bewijs nodig. Als iemand anders het medicatieoverzicht opvraagt, heeft het toestemming van de ouders van het kind nodig. Zie hieronder de link naar het machtigingsformulier.

  12-16 jaar: voor het ophalen van een medicatieoverzicht is er zowel toestemming van het kind als van een ouder nodig. Als u als ouder het overzicht wilt komen ophalen, dient uw kind het machtigingsformulier in te vullen en een (kopie van) ID-bewijs mee te geven aan u. Als u niet de ouder bent van het kind heeft u toestemming nodig. Zie hieronder de link naar het machtigingsformulier

  ≥16 jaar: vanaf 16 jaar heeft een kind zelfstandig recht. Om die reden moet er altijd toestemming zijn van het kind zelf voor het meegeven van een medicatieoverzicht aan anderen, ook als die anderen de ouders zijn.

  Machtigingsformulier voor een medicatieoverzicht

  Klik hier voor het machtingsformulier.

  Om te voorkomen dat uw medische gegevens onbedoeld bij derden terechtkomen, versturen wij geen medicatieoverzichten per e-mail.

  Wij hopen op uw begrip en medewerking bij het beschermen va!n uw medische gegevens!