Risico’s van de Landelijk Opererende Internetapotheek

Apotheek Het Quadraat staat volledig achter het standpunt van de beroepsgroep voor apothekers, de KNMP.

De KNMP verwacht dat de opschaling van het fenomeen internetapotheek een groot afbreukrisico betekent voor de farmaceutische zorg. Voor de patiënt en de huidige goed georganiseerde samenwerking tussen zorgverleners. De KNMP ziet dat internetapotheken en zorgverzekeraars zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s.

Voor de KNMP is het uitgangspunt dat elke openbare apotheek een internetapotheek is. De internetapotheek kan niet zonder openbare apotheek en de KNMP ziet daarom de meerwaarde niet van een internetapotheek los van de openbare apotheek. De KNMP ziet meer kansen om met de ontwikkelingen van de openbare apotheek naar een hybride apotheek aan te sluiten bij de wensen en behoeften van patiënten.

Klik HIER voor het volledige KNMP standpunt.