Overgebleven medicijnen

Overgebleven medicijnen? Spoel ze niet door de gootsteen of de wc. Ze kunnen dan terechtkomen in het grond- of oppervlaktewater en dat is slecht voor het milieu. De prullenbak is ook niet geschikt. Zeker niet wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.

Breng overgebleven medicijnen terug naar uw apotheek of naar een plek voor klein chemisch afval. Bijvoorbeeld het milieuplein in uw gemeente.

Zo levert u medicijnafval aan.
  • Doosjes: alleen de strips.
  • Flesjes en tubes: verwijder het etiket, voor uw privacy.
  • Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Als u naalden of spuiten inlevert, wilt u er dan voor zorgen dat de apotheekmedewerkers zich niet kunnen prikken aan de ingeleverde materialen? In de apotheek zijn gratis naaldencontainers verkrijgbaar.

Medicijnen niet in het water

Het is belangrijk om medicijnafval te scheiden, omdat het anders in het water terechtkomt. Oppervlaktewater, zoals meren en rivieren, of grondwater. En dat is slecht voor het milieu.

Medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater kunnen in het drinkwater terechtkomen. Daarnaast hebben medicijnresten invloed op de planten en dieren die in het water leven. Pijnstillers beschadigen bijvoorbeeld het weefsel van vissen. Meer informatie vindt u op Onswater.nl

Oude medicijnen hergebruiken?

U vraagt zich misschien af: kan een ander mijn oude medicijn niet gebruiken? Nee, dat kan helaas niet. Zodra een medicijn de apotheek verlaat, kan de apotheker niet meer garanderen dat het medicijn onder de juiste omstandigheden is bewaard. En dus nog veilig is voor een volgende gebruiker. Onveilige medicijnen kunnen zelfs schadelijk zijn. Niet-gebruikte medicijnen moeten dus worden vernietigd.