Hulpmiddelen

Sinds 2021 mogen apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken door het beleid van verschillende zorgverzekeraars niet altijd meer hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, katheters en toebehoren, diabetesmateriaal en verbandmiddelen) leveren aan patiënten. De levering van hulpmiddelen verloopt sindsdien bij de meeste verzekeraars voornamelijk via speciale hulpmiddelenleveranciers.   

Apotheek Het Quadraat vindt het belangrijk dat voor u de hulpmiddelen laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij sinds 1 juni 2023 samen met Zorgplatform Nederland (ZPN), zij leveren hulpmiddelen via Bosman (diabetesmateriaal) en Hulpmiddelbezorgd (incontinentiemateriaal, katheters en toebehoren en verbandmiddelen). ZPN heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor het verstrekken van hulpmiddelen via de apotheek. Door deze samenwerking is het weer mogelijk uw hulpmiddelen via Apotheek Het Quadraat te bestellen.  

Uw huisarts is op de hoogte van deze samenwerking en zal recepten voor hulpmiddelen doorsturen naar de apotheek. Vervolgens zorgt de apotheek ervoor dat het juiste hulpmiddel besteld wordt. ZPN zorgt voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar en de bezorging van het hulpmiddel. Wanneer wij het recept voor 16:00 uur ontvangen, wordt het hulpmiddel de volgende dag geleverd, met uitzondering van de zondag. Mocht het een spoedrecept betreffen, laat ons dit dan weten. Wij doen dan ons best om het hulpmiddel nog dezelfde dag aan u af te leveren. 

In de bijlage vindt u de privacy folder van Bosman en Hulpmiddelbezorgd.