« terug naar vorige pagina

Huisregels bij Apotheek Het Quadraat

Normen en waarden

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij o.a.:
  Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
  Blijf van andermans eigendommen af.
  Beschadig niets en niemand.

Minder valide

 • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen

Parkeren

 • Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen

Meenemen folders

 • Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Van overige lectuur op de leestafel is dit niet de bedoeling. Bij onduidelijkheden informeert u bij een van onze medewerkers

Camaliteiten

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken

 • Roken is niet toegestaan

Bellen

 • Mobiel bellen is alleen toegestaan als het betrekking heeft op uw medicatie

Honden

 • Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergie klachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.

Aanstootgevend gedrag

 • De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme

 • Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de kosten verhaald op de pleger. De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Filmen, fotografie

 • Medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Onder invloed

 • Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.
 • Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd.