« Terug naar vorige pagina

U kunt bij ons terecht voor meer dan alleen goede zorg!

Goede zorg…

Goede zorg vinden wij belangrijk. Het gaat immers om uw gezondheid. Het gevoel dat de zorg voor uw gezondheid bij ons in vertrouwde handen is.

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij komt de zorg rondom het receptgeneesmiddel natuurlijk op de eerste plaats. Maar ook goede voorlichting en een persoonlijk advies.

De apotheek heeft gratis foldermateriaal over medicijnen, ziekten, vrij verkrijgbare medicijnen en tips bij kleine kwalen.

Vindt u het moeilijk te onthouden wat u wanneer moet gebruiken? Bij uw apotheek kunnen ze een innameschema voor u maken. Daar staat precies op welk medicijn u wanneer moet gebruiken.

Voor informatie over zelfzorgartikelen en medische hulpmiddelen bent u bij ons aan het goede adres.

Ons team is gemotiveerd om u zo goed mogelijk te helpen.

 

Meer informatie

 • Medicatiepaspoort en actueel medicatieoverzicht (AMO)

  Het Actuele MedicatieOverzicht (AMO) is een belangrijk overzicht voor een behandelaar in een ziekenhuis of instelling. Uw specialist of instelling heeft dit nodig om bijv. andere of nieuwe medicatie voor te schrijven of te stoppen.

  Om dit overzicht compleet te houden, is het belangrijk dat u ons altijd op de hoogte houdt van veranderingen aan uw medicijnen. Geef het daarom altijd aan ons door als u uw medicijnen in een andere apotheek heeft opgehaald. Doe dit ook wanneer u in overleg met uw (huis)arts meer of minder van één van uw medicijnen bent gaan slikken. Op deze manier kunnen wij er op toezien dat u uw  medicatie veilig kunt blijven gebruiken.

  Aanvragen

  Voor het aanvragen van een medicatieoverzicht op papier, kunt u terecht aan de balie van een van onze vestiging. U kunt aan de balie aangeven wat voor overzicht u nodig heeft: een medicijnpaspoort (voor op reis) of voor een actueel medicatieoverzicht (voor een ziekenhuisbezoek).

  Een medicatieoverzicht voor uzelf

  In verband met de bescherming van uw privacy kunnen wij u alleen een overzicht van uw medicatie verstrekken op vertoon van een geldig ID-bewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort).

  Een medicatieoverzicht voor iemand anders (bijv. voor een partner/echtgeno(o)t(e))

  Voor het ophalen van een overzicht voor iemand anders dan uzelf, heeft u het volgende nodig:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (zie de link hieronder)
  2. een (kopie van) het ID-bewijs van degene waarvoor u een overzicht wilt ophalen
  3. een (kopie van) uw eigen ID-bewijs.

  Een medicatieoverzicht voor uw kind

  < 12 jaar: kinderen worden tot 12 jaar door hun ouders vertegenwoordigd. Als u als ouder een medicatieoverzicht aan de balie wilt ophalen, heeft u uw eigen ID-bewijs nodig. Als iemand anders het medicatieoverzicht opvraagt, heeft het toestemming van de ouders van het kind nodig. Zie hieronder de link naar het machtigingsformulier.

  12-16 jaar: voor het ophalen van een medicatieoverzicht is er zowel toestemming van het kind als van een ouder nodig. Als u als ouder het overzicht wilt komen ophalen, dient uw kind het machtigingsformulier in te vullen en een (kopie van) ID-bewijs mee te geven aan u. Als u niet de ouder bent van het kind heeft u toestemming nodig. Zie hieronder de link naar het machtigingsformulier

  ≥16 jaar: vanaf 16 jaar heeft een kind zelfstandig recht. Om die reden moet er altijd toestemming zijn van het kind zelf voor het meegeven van een medicatieoverzicht aan anderen, ook als die anderen de ouders zijn.

  Machtigingsformulier voor een medicatieoverzicht

  Klik hier voor het machtingsformulier

  Om te voorkomen dat uw medische gegevens onbedoeld bij derden terechtkomen, versturen wij geen medicatieoverzichten per e-mail.

  Wij hopen op uw begrip en medewerking bij het beschermen van uw medische gegevens!

 • Brievenbusverklaring

  Als u dat wenst bezorgt Apotheek Het Quadraat uw medicijnen gratis bij u thuis. Wilt u gebruik maken van de gratis bezorgservice via de brievenbus?
  Vul dan de Brievenbusverklaring in.

  Wij kunnen de medicijnen via de brievenbus leveren, mits voldaan wordt aan alle volgende gestelde voorwaarden:

  • de geneesmiddelen passen door de brievenbus, zonder dat verpakkingen kapot gaan;
  • de geneesmiddelen zijn geen koelkastartikelen;
  • uw brievenbus bevindt zich in de voordeur óf uw brievenbus is buiten het huis geplaatst en zodanig afgesloten dat derden geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud van de brievenbus;
  • er zijn geen kinderen of huisdieren in het huis aanwezig die de geneesmiddelen kunnen pakken, openmaken of kunnen innemen / op eten.
  • Indien er voor de geneesmiddelen (bij)betaald dient te worden. Kunnen deze alleen via de brievenbus bezorgt worden wanneer er een automatisch incasso is afgegeven.
 • Geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen

  Op recept worden u geneesmiddelen afgeleverd. Ook leveren wij diverse hulpmiddelen, zoals incontinentie artikelen, (test)middelen voor diabetici of speciale voedingsmiddelen. Hiernaast heeft u in de apotheek de keuze uit een uitgebreid assortiment aan producten die u zonder recept kunt kopen: zelfzorgmiddelen voor kleine kwaaltjes, homeopathische producten en verzorgingsproducten.

  In de apotheek kunt u voor uw persoonlijke situatie overleggen over effecten en eventuele bijwerkingen van het middel. Zeker als u al andere geneesmiddelen gebruikt kan dit belangrijk zijn.

  Vraag er daarom gerust naar. In de apotheek is de kennis aanwezig om voor uw persoonlijke situatie het juiste middel voor optimale behandeling te vinden.

 • Advies

  Een uitgebreid assortiment folders ligt voor u in de publieksruimte. Als u informatie wilt over een onderwerp dat u hierbij niet aantreft, kan de apothekersassistente u bij de balie verder helpen.

  Zo nodig kan u ook een afspraak maken met een van de apothekers. Meestal is dit op korte termijn mogelijk, of loop binnen tijdens het inloopspreekuur.
  Ook kunt u aan de balie terecht voor informatie en advies over geneesmiddelen en het gebruik ervan. Over hoe u geneesmiddelen moet innemen en hoe geneesmiddelen werken. Of over eventuele bijwerkingen die zich in uw geval kunnen voordoen. En over mogelijke of onmogelijke combinaties met andere middelen, die u gebruikt.

  Daarnaast kunt u antwoord krijgen op vragen over zelfzorgmiddelen (bij kleine kwaaltjes) en verschillende soorten alternatieve middelen, evenals diverse hulpmiddelen. Ook kunt u ongevraagd tips en advies verwachten voor een optimaal resultaat van uw geneesmiddelengebruik.

  Indien u dit wenst kan een persoonlijk gesprek in een aparte adviesruimte plaats vinden. Aarzel niet hiervan gebruik te maken.

 • Toezicht houden over medicijngebruik

  Wij monitoren het gebruik van uw medicijnen, dit om uw behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Wanneer wij zien dat het medicijngebruik afwijkt dan horen wij graag wat de reden is van de afwijking, zodat wij uw medicatiedossier goed op orde kunnen houden.

  Als er problemen zijn met het gebruik dan zoeken wij graag samen met u een oplossing voor het probleem.

 • Leveren van een medicatierol

  Vergeet u wel eens uw medicijnen in te nemen? Of bent u het overzicht kwijt wanneer u welk medicijnen moet innemen?
  Dan bieden wij de mogelijkheid om uw (chronische) medicatie in een medicijnrol te leveren. In deze zogenaamde baxterrol zijn de medicijnen in zakjes verpakt. Op elk zakje staat vermeld op welke dag en op welk tijdstip u de medicijnen moeten innemen. De baxterrol word per 2 weken geleverd. Als u op vakantie gaat en u uw medicijnen voor meerdere weken nodig hebt, dan kunnen wij ook een baxterrol voor meerdere weken regelen, indien u dit tijdig aan ons doorgeeft. Hiervoor is toestemming nodig van de arts.

 • Medicatiebeoordeling

  Bestemd voor cliënten die veel verschillende medicijnen gebruiken en/of risicovolle medicijnen gebruiken; samen met u en uw arts wordt geanalyseerd of de medicatie (nog steeds) past bij de huidige richtlijnen en bij u; u krijgt een extra check op veilig gebruik van uw medicijnen; zo nodig wordt extra informatie verstrekt over de gebruikte medicijnen.

 • Intensieve begeleiding bij patiënten in de laatste levensfase

  Wat is palliatieve zorg?

  Dit is zorg in de laatste levensfase, wanneer er geen zicht is op genezing.

  Wat kan Apotheek Het Quadraat voor u betekenen?

  Apotheek het Quadraat levert specialistische zorg. Dit betekent dat er extra kennis is op het gebied van: wondverzorging, mondverzorging, slikproblemen, drinkvoeding, machtigingen, incontinentie, toedienlijsten, baxterrollen etc. (Herhaal)recepten kunt u via de huisarts of rechtstreeks via de apotheek aanvragen. Indien mogelijk mag u uw (herhaal)recept in de ochtend aanvragen, zodat een eventuele bestelling op tijd de deur uit kan. Bezorging is mogelijk en bij spoedgevallen vrijwel altijd op dezelfde werkdag.

  Wie verlenen palliatieve zorg in Apotheek het Quadraat?

  In de apotheek worden drie mensen als aanspreekpunt aangesteld, de zogenaamde Buddy’s. Daarnaast zal er altijd een apotheker beschikbaar zijn voor vragen en overleg.Vraag direct naar uw contactpersonen, zij kennen uw verhaal en denken met u mee!

  Patiënten in de laatste levensfase kunnen intensief worden begeleid door de apotheek. Wanneer dit op prijs wordt gesteld, zullen 2 à 3 apothekersassistenten en een apotheker worden aangesteld als “buddy’s.” De buddy’s zijn de contactpersonen voor zowel de patiënt als de familie van de patiënt en zullen op de hoogte zijn van de situatie. Indien gewenst dan zal een buddy elke week contact opnemen met de patiënt om te vragen hoe het gaat.

 • Farmacotherapeutisch overleg

  Periodieke nascholingen georganiseerd samen met de huisartsenpraktijk om de (farmaceutische) zorg in de regio te verbeteren.

 • Klantentevredenheidsonderzoek

  Omdat wij uw mening erg belangrijk vinden, doen wij mee aan het klanttevredenheidsonderzoek van Qualizorg. Qualizorg is een organisatie die klanten ervaringen van zorgaanbieders meet. Het klanttevredenheidsonderzoek loopt het hele jaar door. Wanneer u wordt uitgenodigd en mee wilt werken, zult u per e-mail worden benaderd om een vragenlijst in te vullen. U krijgt maximaal één keer per jaar een uitnodiging voor de enquête. Deelname duurt ongeveer zes minuten en is anoniem. Naar aanleiding van de resultaten zullen wij extra aandacht besteden aan de punten waarop we minder goed scoren en zo proberen te verbeteren.

 • Betaalservice

  De apotheek declareert voor zover dat mogelijk is de aan u verstrekte middelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De middelen of de eigen bijdrage die niet door de apotheek bij uw zorgverzekeraar kunnen worden ingediend, kunt u betalen met contant geld of de pinpas of laten afschrijven via automatische incasso.
  Indien u medicatie gebruikt waarvoor een machtiging nodig is, dan zal de apotheek aan u uitleggen hoe de procedure gaat. Tot een akkoord van de verzekering is verkregen zal dit medicijn zelf betaald moeten worden.