Algemene informatie

Goede informatie en Goede zorg vinden wij belangrijk. Het gaat immers om uw gezondheid.

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij komt de zorg rondom het receptgeneesmiddel natuurlijk op de eerste plaats. Maar ook goede voorlichting en een persoonlijk advies. Heeft u vragen over zelfzorgartikelen en/of medische hulpmiddelen dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wij maken gebruik van de Kijksluiter, deze maakt de bijsluiter begrijpelijk. Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 5.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van uw medicijn in begrijpelijke taal wordt uitgelegd in een filmpje.  U kunt Kijksluiter in alle rust thuis bekijken via uw computer, tablet of smartphone, hoe vaak en wanneer u maar wilt. Kies uw taal, en zoek vervolgens het medicijn op, om de juiste video te bekijken.

Heeft u vragen of klachten over de zorgnota die u van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen? Of heeft u vragen of klachten over de kosten van medicijnen? Dan kan uw apotheek u niet helpen. In beide gevallen is uw zorgverzekeraar het aanspreekpunt. U vindt de contactgegevens van uw zorgverzekeraar op uw zorgnota, of op het polis blad van uw zorgverzekering. Algemene informatie over voorkeursbeleid en preferentiebeleid. Kunt u hieronder vinden onder de knop: vergoeding voor zorgverzekeraar.

Huisregels

Er zijn door de apotheek huisregels opgezet omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen. Hij heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Normen en waarden
Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij o.a.:

  • Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  • Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
  • Blijf van andermans eigendommen af.
  • Beschadig niets en niemand.

Minder valide
Wanneer het druk is in de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Parkeren
Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Meenemen folders
Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Daarentegen is dat van de overige lectuur op de leestafel niet de bedoeling. Bij onduidelijkheden informeert u bij een van onze medewerkers.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken is niet toegestaan in de apotheek

Honden
Honden zijn niet toegestaan, vanwege mogelijke allergie klachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.

Aanstootgevend gedrag
De apotheek behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Kortom wij accepteren geen agressie, geweld en intimidatie in de apotheek. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. Vervolgens verhalen wij in alle gevallen de kosten op de pleger. Daardoor is de apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Filmen, fotografie
U mag onze medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Als u wil filmen/fotograferen moet u van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is ook niet toegestaan.

Onder invloed
Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan.

Wapenbezit is verboden

Bij overtreding van de huisregels kunnen wij u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) ontzeggen.

Medische gegevens uitwisselen

Je huisarts en je apotheek kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling. En alleen als jij dat goed vindt. Regel daarom je toestemming.

Toetsing apotheek

Regelmatig worden wij getoetst door een onafhankelijke instantie en van tijd tot tijd vragen wij naar uw mening om de kwaliteit te blijven garanderen. Mocht u niet tevreden zijn over ons werk of heeft u een idee hoe wij ons werk zouden kunnen verbeteren?
Laat dit dan aan ons weten.