Actueel Medicatieoverzicht (AMO)

Wilt u graag een overzicht van uw medicijnen?
Vraag bij ons om uw actueel medicatieoverzicht. Zie onderaan de pagina hoe u dat kan doen. Apotheek Het Quadraat helpt u graag! 
U kunt u overzicht zelf gratis printen via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app. Als u uw actueel medicatieoverzicht wil laten bezorgen, dan zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen.

LET OP! Voor het aanvragen van een medicatieoverzicht voor iemand anders is altijd een machtigingsformulier nodig.
Gaat u op reis naar het buitenland? Lees hier meer over | medicijnen mee op reis.

Tips voor het actueel houden van uw medicatieoverzicht:

  • Maak gebruik van één apotheek.
  • Houd uw apotheker op de hoogte welke medicijnen u gebruikt. Zoals pijnstillers, vitamines en homeopathie.
  • Geef wijzigingen in het gebruik van uw medicijnen zo snel mogelijk door aan uw apotheker. Lees hier wat u kunt doen met de medicatie waarmee u bent gestopt.
  • Meld bijwerkingen bij uw apotheker of arts. Samen kijken we of dit van voorbijgaande aard is of dat er reden is het medicijn te vervangen.
  • Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen.
  • Maak gebruik van MijnGezondheid.net en uw persoonlijk dossier. Met de MedGemak app heeft u uw medicatieoverzicht altijd bij de hand!
  • Alles wat voor uw medicijngebruik van belang kan zijn. Horen wij graag.

Voor een goed medicijngebruik is het belangrijk dat u zelf weet waarom en welke medicijnen u gebruikt. Neem uw medicatieoverzicht overal mee naar toe.

Een medicatieoverzicht voor uzelf

Voor het aanvragen van een gratis medicatieoverzicht voor u zelf op papier, kunt u terecht aan de balie van een van onze vestiging. Op vertoon van een geldig ID-bewijs. Kunt u aan de balie aangeven wat voor overzicht u nodig heeft: een medicijnpaspoort (voor op reis) of voor een actueel medicatieoverzicht (voor een ziekenhuisbezoek).

Een medicatieoverzicht voor iemand anders

Voor het ophalen van een overzicht voor iemand anders dan uzelf, heeft u het volgende nodig:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
  2. een (kopie van) het ID-bewijs van degene waarvoor u een overzicht wilt ophalen
  3. een (kopie van) uw eigen ID-bewijs.

Een medicatieoverzicht voor een kind

< 12 jaar: kinderen worden tot 12 jaar door hun ouders vertegenwoordigd. Als u als ouder een medicatieoverzicht aan de balie wilt ophalen, heeft u uw eigen ID-bewijs nodig. Als iemand anders het medicatieoverzicht opvraagt, heeft het toestemming van de ouders van het kind nodig via het machtigingsformulier.

12-16 jaar: voor het ophalen van een medicatieoverzicht is er zowel toestemming van het kind als van een ouder nodig. Als u als ouder het overzicht wilt komen ophalen, dient uw kind het machtigingsformulier in te vullen en een (kopie van) ID-bewijs mee te geven aan u. Als u niet de ouder bent van het kind heeft u toestemming nodig.

≥16 jaar: vanaf 16 jaar heeft een kind zelfstandig recht. Om die reden moet er altijd toestemming zijn van het kind zelf, via het machtigingsformulier, voor het meegeven van een medicatieoverzicht aan anderen, ook als die anderen de ouders zijn.