Openingstijden

Kies een zorgaanbieder om de openingstijden te bekijken

Handig om te weten

Automatische herhaalservice

 • Medicatie staat automatisch voor u klaar
 • Geen wachttijd
 • Eén keer per 3 maanden naar de apotheek
 • Apotheek en huisarts zorgen onderling voor recepten

Lees meer

MijnGezondheid.Net

MijnGezondheid.Net of de app MedGemak biedt de mogelijkheid uw gezondheidszaken met Apotheek Het Quadraat gemakkelijk en snel te regelen.

 • 24 uur per dag uw herhaalmedicatie bestellen
 • vraag stellen via een e-consult
 • uw medicatie dossier inzien.

Lees meer

Farmabuddy zorg

Vanuit de apotheek willen we extra zorg verlenen ten behoeve van patiënt en naasten in de laatste
levensfase. In deze moeilijke periode krijgt u een persoonlijk aanspreekpunt om optimaal invulling te geven aan uw specifieke wensen en behoeften.

Wat kan Apotheek Het Quadraat u bieden?

Lees meer

Pharmaself uitgifte-automaat

 • Geen zorgen maken om de openingstijden
 • Privacy is gewaarborgd
 • Geen wachttijd
 • SMS-bericht of Email-bericht
 • Snel en gemakkelijk
 • Geen extra kosten

Lees meer

Over de praktijk


Meer informatie

 • DEKRA certificaat apotheek Het Quadraat

  20160927-logo-page-001

 • Disclaimer

  Verantwoordelijkheid

  Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

  Aansprakelijkheid

  Yumenz V.O.F. of Apotheek Het Quadraat kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Websites of webpagina’s van derden

  Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft Yumenz V.O.F. of Apotheek Het Quadraat geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 • Erkend leerbedrijf

  SBB erkend leerbedrijf

  Apotheek Het Quadraat is een SBB erkend leerbedrijf. Wij voldoen aan alle voorwaarden om leerlingen van het MBO een volwaardige leerwerkplek te bieden.

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen een mogelijkheid krijgt tot het volgen van een opleiding en daarbij praktijkervaring op kunnen doen. Daarom heeft apotheek Het Quadraat zich gekwalificeerd als SBB erkend leerbedrijf.

  Daarnaast kunnen leerlingen de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn of haar opleiding tot apothekersassistent(e).

  Wat doet het SBB?

  SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

  Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

  Onderwijs en bedrijfsleven maken samen afspraken. Wat moet een MBO’er kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding.

 • Huisregels

  Er zijn door de apotheek huisregels opgezet omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen. Hij heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  Normen en waarden
  Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij o.a.:

  • Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  • Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
  • Blijf van andermans eigendommen af.
  • Beschadig niets en niemand.

  Minder valide
  Wanneer het druk is in de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

  Parkeren
  Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

  Meenemen folders
  Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Daarentegen is dat van de overige lectuur op de leestafel niet de bedoeling. Bij onduidelijkheden informeert u bij een van onze medewerkers.

  Calamiteiten
  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

  Roken is niet toegestaan in de apotheek

  Honden
  Honden zijn niet toegestaan, vanwege mogelijke allergie klachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.

  Aanstootgevend gedrag
  De apotheek behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Kortom wij accepteren geen agressie, geweld en intimidatie in de apotheek. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

  Diefstal en vandalisme
  Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. Vervolgens verhalen wij in alle gevallen de kosten op de pleger. Daardoor is de apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

  Filmen, fotografie
  U mag onze medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Als u wil filmen/fotograferen moet u van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is ook niet toegestaan.

  Onder invloed
  Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan.

  Wapenbezit is verboden

  Bij overtreding van de huisregels kunnen wij u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) ontzeggen.

 • Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

  De apotheek declareert voor zover dat mogelijk is de aan u verstrekte middelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De middelen of de eigen bijdrage die niet door de apotheek bij uw zorgverzekeraar kunnen worden ingediend, kunt u betalen met contant geld of de pinpas of laten afschrijven via automatische incasso.

  Indien u medicatie gebruikt waarvoor een machtiging nodig is, dan zal de apotheek aan u uitleggen hoe de procedure gaat. Tot een akkoord van de verzekering is verkregen zal dit medicijn zelf betaald moeten worden.

  Lees meer

 • Privacyverklaring en AVG

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Wij verwerken gegevens betreffende de medicijnen of hulpmiddelen van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met De heer G. Mouthaan via apotheek Het Quadraat in Wijk en Aalburg

   

  Lees meer

Apothekers

Rolph Grasmeijer

Apotheker, BIG 59048977017

Bert Mouthaan

Apotheker, BIG 49027113717

Ingeborg Wilmink-de Veth

Apotheker, BIG 99918961317

Erica de Ruiter

Apotheker, BIG 69909080717

Xiao-Hui Chao

Apotheker, BIG 59914181817

Nicole van den Heuvel

Apotheker, BIG 49925579017