« terug naar vorige pagina

U kunt bij ons terecht voor

Geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen

Op recept worden u geneesmiddelen afgeleverd. Ook leveren wij diverse hulpmiddelen, zoals incontinentie artikelen, (test)middelen voor diabetici of speciale voedingsmiddelen. Hiernaast heeft u in de apotheek de keuze uit een uitgebreid assortiment aan producten die u zonder recept kunt kopen: zelfzorgmiddelen voor kleine kwaaltjes, homeopathische producten en verzorgingsproducten.
In de apotheek kunt u voor uw persoonlijke situatie overleggen over effecten en eventuele bijwerkingen van het middel. Zeker als u al andere geneesmiddelen gebruikt kan dit belangrijk zijn. Vraag er daarom gerust naar. In de apotheek is de kennis aanwezig om voor uw persoonlijke situatie het juiste middel voor optimale behandeling te vinden.

Advies

Een uitgebreid assortiment folders ligt voor u in de publieksruimte. Als u informatie wilt over een onderwerp dat u hierbij niet aantreft, kan de apothekersassistente u bij de balie verder helpen. Zonodig kan u ook een afspraak maken met een van de apothekers. Meestal is dit op korte termijn mogelijk, of loop binnen tijdens het inloopspreekuur.
Ook kunt u aan de balie terecht voor informatie en advies over geneesmiddelen en het gebruik ervan. Over hoe u geneesmiddelen moet innemen en hoe geneesmiddelen werken. Of over eventuele bijwerkingen die zich in uw geval kunnen voordoen. En over mogelijke of onmogelijke combinaties met andere middelen, die u gebruikt.
Daarnaast kunt u antwoord krijgen op vragen over zelfzorgmiddelen (bij kleine kwaaltjes) en verschillende soorten alternatieve middelen, evenals diverse hulpmiddelen. Ook kunt u ongevraagd tips en advies verwachten voor een optimaal resultaat van uw geneesmiddelengebruik. Indien u dit wenst kan een persoonlijk gesprek in een aparte adviesruimte plaats vinden. Aarzel niet hiervan gebruik te maken.

Toezicht houden over medicijngebruik

Wij monitoren het gebruik van uw medicijnen, dit om uw behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Wanneer wij zien dat het medicijngebruik afwijkt dan horen wij graag wat de reden is van de afwijking, zodat wij uw medicatiedossier goed op orde kunnen houden. Als er problemen zijn met het gebruik dan zoeken wij graag samen met u een oplossing voor het probleem.

Actueel Medicatieoverzicht (AMO)

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Haal dan eerst bij ons gratis uw actuele medicatieoverzicht op.
Wij beheren uw gegevens zorgvuldig, zodat er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. Om dit overzicht compleet te houden, is het belangrijk dat u ons altijd op de hoogte houdt van veranderingen aan uw medicijnen. Geef het daarom altijd aan ons door als u uw medicijnen in een andere apotheek heeft opgehaald. Doe dit ook wanneer u in overleg met uw (huis)arts meer of minder van één van uw medicijnen bent gaan slikken. Op deze manier kunnen wij erop toezien dat u uw medicatie veilig kunt blijven gebruiken.

Leveren van een medicatierol

Vergeet u wel eens uw medicijnen in te nemen? Of bent u het overzicht kwijt wanneer u welk medicijnen moet innemen?
Dan bieden wij de mogelijkheid om uw (chronische) medicatie in een medicijnrol te leveren. In deze zogenaamde baxterrol zijn de medicijnen in zakjes verpakt. Op elk zakje staat vermeld op welke dag en op welk tijdstip u de medicijnen moeten innemen. De baxterrol wordt wekelijks geleverd. Als u op vakantie gaat en u uw medicijnen voor meerdere weken nodig hebt, dan kunnen wij ook een baxterrol voor meerdere weken regelen, indien u dit tijdig aan ons doorgeeft. Hiervoor is toestemming nodig van de arts.

Medicatie review

Wanneer u 5 of meer geneesmiddelen langdurig moet gebruiken, kan het voorkomen dat de apotheker bij u een medicatie review uitvoert. Dit is een “check” van uw medicijngebruik. Er wordt dan onder andere gekeken naar de doseringen, optimale behandeling, ontbrekende medicatie, laboratoriumwaarden.

De apotheker kan dan soms ook contact opnemen met uw behandelend arts over uw medicatie. Ook horen wij graag uw ervaring met het gebruik van medicijnen. Denk hierbij aan bijwerkingen, wat u wel of niet inneemt, problemen met het innemen zoals te grote tabletten of problemen met de verpakking. Wij proberen u dan zoveel mogelijk hierin te helpen en begeleiden. Het kan daarom voorkomen dat de apotheker ook met u contact opneemt bij het uitvoeren van een medicatie review.

Intensieve begeleiding bij patiënten in de laatste levensfase

Wat is palliatieve zorg?
Dit is zorg in de laatste levensfase, wanneer er geen zicht is op genezing.

Wat kan Apotheek Het Quadraat voor u betekenen?
Apotheek het Quadraat levert specialistische zorg. Dit betekent dat er extra kennis is op het gebied van: wondverzorging, mondverzorging, slikproblemen, drinkvoeding, machtigingen, incontinentie, toedienlijsten, baxterrollen etc. (Herhaal)recepten kunt u via de huisarts of rechtstreeks via de apotheek aanvragen. Indien mogelijk mag u uw (herhaal)recept in de ochtend aanvragen, zodat een eventuele bestelling op tijd de deur uit kan. Bezorging is mogelijk en bij spoedgevallen vrijwel altijd op dezelfde werkdag.

Wie verlenen palliatieve zorg in Apotheek het Quadraat?
In de apotheek worden drie mensen als aanspreekpunt aangesteld, de zogenaamde Buddy’s. Daarnaast zal er altijd een apotheker beschikbaar zijn voor vragen en overleg.Vraag direct naar uw contactpersonen, zij kennen uw verhaal en denken met u mee!
Patiënten in de laatste levensfase kunnen intensief worden begeleid door de apotheek. Wanneer dit op prijs wordt gesteld, zullen 2 à 3 apothekersassistenten en een apotheker worden aangesteld als “buddy’s.” De buddy’s zijn de contactpersonen voor zowel de patiënt als de familie van de patiënt en zullen op de hoogte zijn van de situatie. Indien gewenst dan zal een buddy elke week contact opnemen met de patiënt om te vragen hoe het gaat.

Farmacotherapeutisch overleg

Periodieke nascholingen georganiseerd samen met de huisartsenpraktijk om de (farmaceutische) zorg in de regio te verbeteren.

Klanttevredenheidsonderzoek

Omdat wij uw mening erg belangrijk vinden, doen wij mee aan het klanttevredenheidsonderzoek van Qualizorg. Qualizorg is een organisatie die klanten ervaringen van zorgaanbieders meet. Het klanttevredenheidsonderzoek loopt het hele jaar door. Wanneer u wordt uitgenodigd en mee wilt werken, zult u per e-mail worden benaderd om een vragenlijst in te vullen. U krijgt maximaal één keer per jaar een uitnodiging voor de enquête. Deelname duurt ongeveer zes minuten en is anoniem. Naar aanleiding van de resultaten zullen wij extra aandacht besteden aan de punten waarop we minder goed scoren en zo proberen te verbeteren.

Betaalservice

De apotheek declareert voor zover dat mogelijk is de aan u verstrekte middelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De middelen of de eigen bijdrage die niet door de apotheek bij uw zorgverzekeraar kunnen worden ingediend, kunt u betalen met contant geld of de pinpas of laten afschrijven via automatische incasso.
Indien u medicatie gebruikt waarvoor een machtiging nodig is, dan zal de apotheek aan u uitleggen hoe de procedure gaat. Tot een akkoord van de verzekering is verkregen zal dit medicijn zelf betaald moeten worden.